Family Planning Method

Family Planning Method

Alamin ang iba’t-ibang modernong pamamaraan ng family planning para mapag-usapan ninyong mabuti ng iyong partner at makapili ng method na gagamitin para sa tamang pag-aagwat sa tulong ng isang trained health service provider.

Standard Days Method (Cycle beads)
Ito at isang natural na pamamaraan kung saan ginagamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae.
Ito ay angkop sa mga babaeng may regular na siklo (26-32 days ang haba).

Lactation Amenorrhea Method (LAM)
Ang LAM ay isang natural na pamamaraan na maaring ng mga babaeng nagpapasuso.
Kailangan siguraduhin ang mga sumusunod:

 • Wala pang anim na buwan ang sanggol.
 • Hindi pa bumabalik ang regla.
 • Madalas magpasuso araw-gabi at tanging gatas lamang ng ina ang ibinibigay sa sanggol.

Symptoms-Based Methods
Sa mga pamamaraang ito (Cervical Mucus Method at Sympto-thermal Methods), babantayan ang temperatura, mucus, pagkirot ng puson ng babae.
Ito ay angkop gamitin ng karamihan, maliban sa:

 • Mga babaeng katatapos lang makunan.
 • Mga babaeng nagbabago na ang siklo ng regla dahil napapalapit na ang menopause.
 • Mga babaeng may kundisyon kung saan ang temperatura ng katawan ay natural na lumalabas.

PILLS
Ang pills ay uri ng hormonal contraceptive na iniinom araw-araw sa takdang oras para masiguradong epektibo ito. Ito at angkop sa mga mag-partner na gustong mag-agwat ng anak gamit ang pansamantalang paraan na maaring itigil kahit anong oras. Ito ay maaring gamitin ng karamihan, maliban na lang ang mga babaeng natukoy sa may kanser sa suso.

CONDOMS
Ito ay isinusuot ng lalaki sa kaniyang matigas na ari bago tuluyang makipagtalik.
Ito ay angkop sa:

 • Mga mag-partner na may mataas na posibilidad magkaroon ng STD
 • Mga may kalagayang pangkalusugan at hindi maaring gumamit ng mga hormonal methods.
 • Mga lalaking katatapos lamang magpa-vasectomy at naghihintay na maubos muna ang semilya.
 • Huwag gamitin kung may allergy sa latex.

PROGESTIN-ONLY INJECTABLE
Ito ay uri ng hormonal contraceptive na iniineksyon sa babae kada tatlong buwan para masiguradong epektibo ito.
Ito ay maaring gamitin ng karamihan, malaiban na lang ang mga babaeng natukoy na may kanser sa suso.

PROGESTIN SUBDERMAL IMPLANT
Ito ay isang uri ng hormonal contraceptive kung saan ang isang malambot na vinyl rod na mala-palito ng posporo ang litt ay inilalagay sa ilalim ng balat ng braso ng babae. Ito ay mabisa hanggang 3 taon. Ito ay maaring gamitin ng karamihan, malaiban na lang ang mga babaeng natukoy na may kanser sa suso.

INTRA-UTERINE DEVICE (IUD) (covered sa PhilHealth)
Ito ay isang malambot na plastic na inilalagay sa matris upang hadlangan ang pagsasanib ng punlay at itlog.
Epektibo ito hanggang 12 taon.
Ito ay angkop para sa mga babaeng:

 • Naghahanap ng pangmatagalang pamamaraan na maaring itigil ano mang oras.
 • Nagpapasuso ng sanggol
 • May sapat na bilang na ng anak pero hindi nais magpa-ligate

BILATERAL TUBAL LIGATION (BTL) PARA SA BABAE (covered sa PhilHealth)
Ito ay isang permanenteng pamamaraan kung saan tinatalian at pinuputol ang dalawang anurang itlog (fallopian tubes).
Ito ay angkop sa mga babaeng ayaw nang madagdagan pa ang bilang ng anak. Kailangan lamang siguraduhing siya ay hindi buntis bago gawin ito.

NO-SCALPEL VASECTOMY (NSV) PARA SA LALAKI (covered sa PhilHealth)
Ito ay isang permanenteng pamamaraan kung saan tinatalian at pinuputol ang dalawang anurang punlay (vas deferens).
Ito ay angkop sa mga lalaking ayaw nang madagdagan pa ang bilang ng anak.