Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

 1. What are some of the minor ailments associated with pregnancy?
 • Morning sickness/heartburn/nausea
 • Constipation
 • Back ache
 • Varicose veins
 • Swelling
 • Insomnia
 • Depression
 1. What should be avoided during pregnancy?
 • Alcohol
 • Cigarette smoke
 • Toxic fumes
 • Auto accidents
 • Excess caffeine
 1. What are some of the warning or danger?  Signs that should be reported immediately?
 • Sudden swelling
 • Bleeding
 • Leaking or gushing fluids
 • Fever
 • Pain, burning on urination
 • Premature labour
 1. What are the signs of premature labour?
 • Regular contractions not relieved by rest
 • Pelvic pressure that feels like the baby is pushing down
 • Abdominal cramps with or without diarrhea
 • Blood or watery liquid leaking from the vagina
 1. What are some of the risk factors associated with pre-term labour/delivery?
 • History of preterm labour/delivery or previous low infant birth-weight
 • Multi-foetal pregnancy (for example, twins or triplets)
 • Maternal age (less than 17 or over 35 yrs)
 • Folic acid deficiency
 • 3+ spontaneous terminations
 • Uterine abnormalities
 • Infections
 • Bleeding
 • Anaemia
 • Obesity
 • Drug or alcohol abuse
 1. Can a sick mother breastfeed her baby?

Yes. When a mother is sick, antibodies are produced to fight infection. Antibodies are secreted in the breast milk and are transferred to the baby during breastfeeding. However, there are instances when a sick mother should temporarily stop breastfeeding such as when a mother is undergoing chemotherapy or when exposed to radiation.  She should be cleared first before returning to breastfeeding.

 1. Can women with inverted or flat nipple be able to breastfeed her baby?

Yes. Mothers with breast or nipple problem should ask help from breastfeeding/IYCF or lactation counselor in the hospital, health center, or even in the barangay with support group.

 1. Is it true that some women cannot breastfeed because they do not have breast milk or have insufficient supply?

All women are capable of producing milk. It is a misconception that a woman who had just given birth has no milk. The frequent suckling of the baby from her mother’s breast stimulates oxytocin (love hormone) for milk ejection. Some factors will hinder oxytocin reflex like stress, worry, pain and doubt.  But this is just temporary. It is important that a breastfeeding mother is relaxed and confident that she can feed her baby optimally. Effective “suckling” will help produce breast milk.

 1. What is family planning?

Family planning (FP) is having the desired number of children based on desired timing by using safe and effective methods. Proper birth spacing is having children 3 to 5 years apart, which ensures the health of the mother, her child, and the entire family.

 1. What are the benefits of using Family Planning?

Family planning provides many benefits to the mother, her child or children, and the entire family.  The mother is able to regain her health after delivery.  It also provides enough time for attention, love and care for her husband and children.  If she suffers from an illness, she is also afforded with enough time for treatment and recovery. Healthy mothers produce healthy children.

They will get sufficient attention, security, love, and care that they deserve.

 

 

MGA KARANIWANG TANONG AT SAGOT TUNGKOL   SA   PAGBUBUNTIS NI MOMMY:

 

First Trimester: Unang 3  buwan  ng  Pagbubuntis

 Q1. Pangkaraniwan po ba ang pagduduwal, pagsusuka at pagkahilo sa unang buwan ng pagbubuntis?

> Opo, ang mga sintomas na nabanggit ay tinatawag na morning sickness, pero pwede ninyo din po itong maramdaman kahit anong oras at karaniwang nararamdaman sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ito ay dulot ng Estrogen, isang hormone , tumataas ang lebel nito habang nagbubuntis.

 Q2. Maaapektuhan po ba si baby sa aking "morning sickness?"

> Ang pangkaraniwang pagduduwal, pagkahilo o pagsusuka ay hindi  makakaapekto kay baby. Hanggat nakakain at nakakainom si mommy, si  baby ay ligtas. Pero sa oras  na naging madalas ang pagsusuka, ito ay nagdudulot ng panghihina sa ina, at nauuwi sa dehydration. Ang tawag sa ganitong sitwasyon ay “Hyperemesis Gravidarum”. Sa ganitong sitwasyon,  dalhin agad  si mommy sa pinakamalapit na hospital.

 Q3. Sa unang tatlong buwan, dugo pa lang po ba si baby sa loob ng aking sinapupunan?

> Hindi lamang po dugo si baby. Si baby ay nagmula sa tinatawag na zygote. Ito ay pinagsamang sperm (galing sa lalaki) at ova ( itlog galing sa babae). Pagkaraan ng isa hanggang dalawang linggo, ang zygote ay magiging embryo. Pagkaraan ng isang buwan, ang embryo ay may pintig ng puso, na nakikita sa ultrasound. Sa unang buwan pa lamang ay nabubuo na ang utak at puso ni baby. Pagkaraan ng dalawa hanggang tatlong buwan, susunod na din mabuo ang ibang parte ng katawan ni baby. 

> Ito ang pinakakritikal na stage sa pagbubuntis. Dahil dito nagaganap ang tinatawag na "organogenesis" or pagbuo sa katawan ni baby.

> Pinakaimportante na magpacheck-up agad kapag positive ang Pregnancy test at makainom ng folic acid para maiwasan ang mga sakit na tinatawag na "Neural tube defect"  tulad ng hydrocephaly (paglaki ng bungo), anencephaly (walangbungo) at iba pa. Dapat din magpa laboratory examination   tulad ng urinalysis, Complete Blood Count at Hepatitis- B Screening at iba pang eksaminasyon na kinakailangan.

 Second Trimester: Pang-apat hanggang pang-anim na buwan ng pagbubuntis.

 Q4. Normal lang po ba ang pangingitim ng leeg, areola at kilikili?

> Ang pangingitim ng leeg, areola, kili-kili ay normal lamang. Ito ay dahil din sa hormones sa pagbubuntis at mawawala din pagkatapos manganak. Mapapansin din ang  pangangati   ng  tiyan at lumalabas na ang mga “ stretch marks”.  

 Q5. Buo na po ba si beybi sa ganitong buwan at paano ko po malalaman kung wala pong abnormalidad sa katawan si beybi?

> Opo buo na po ang katawan ni beybi sa buwan  na ito at bagkus ito ay patuloy na nag dedevelop o lumalaki. Kaya nakakaramdam na po kayo ng tinawag na "quickening" o baby kick na karaniwan po sa apat o limang buwan ng pagbubuntis. Makikita sa ultrasound o congenital anomaly scan ang kabuuang pisikal na anyo ni baby. Dito makikita kung may bingot, kulang o sobra ang mga daliri at iba pa. Kaya naman po hinihikayat ang mga mommy na ipagpatuloy ang pag-inom ng bitamina at pagkain ng masusustanyang mga pagkain.

 Q6. Ayon daw po sa ultrasound ko, suwi po si baby, iikot pa po ba siya?

> Sa ganitong edad/buwan si baby sadyang malikot kaya madalas po sa ultrasound ay breech or suwi (nauna ang puwet). Sa mga susunod n buwan iikot din naman po si baby para maging cephalic presentation o nauuna ang ulo. Pero sa mga sitwasyon na hindi nakaikot si baby, magkonsulta sa hospital para mabigyan ng schedule para sa cesarean section. Ang mga suwi po ang hindi pinaaanak ng normal vaginal delivery lalo na sa mga unang pagbubuntis, dahil ito ay peligroso para kay baby at pwedeng sumabit ang ulo niya sa pwerta ni mommy.

 Third trimester: Pang-pito hanggang pang-siyam na buwan ng pagbubuntis.

Q7. Normal lang po ba ang pagmamanas?

> Kapag malapit na ang  inyong kabuwanan, mas madami na ang sintomas na iyong mararamdaman tulad ng paminsan-minsan na hirap sa paghinga dahil lumalaki na ang matres at naitutulak ng bahagya ang baga, “constipated” o hirap sa pagdumi-dahil lang lumalaking matres ay naiipit ang mga bituka at ang pwede ring magkaroon ng manas sa mga paa. Ang pagkakaroon manas ng mga  paa ay karaniwang nakikita, dahil lang lumalaking matres ay naiipit ang mga kulani at ugat na daanan ng mga tubig at dugo na bumabalik sa puso. Oo normal ito para ibang buntis na walang kasamang hypertension, pero hindi ito normal lalo na kung tumataas ang presyon at ito ay senyales ng hypertension sa pagbubuntis. 

 Q8. Normal lang din po bang hindi na masyadong malikot si baby?

> Opo, pero dapat po meron po at least 10 baby kicks per day lalo na pagkatapos kumain. Dahil lumalaki na si baby, lumiliit na din ang ispasyo sa loob ng matres kaya hindi na po siya malikot katulad ng mga nakaraang buwan.

 Q9. Paano ko malalaman kung nasa tamang timbang si baby?

> Malalaman po ang timbang ni baby sa ultrasound, ito ay tinatawag na “estimated fetal weight”, na may palugit na sobra or kulang na 300grams. Ang  actual  na timbang ni baby ay base at timbang niya pagkapanganak. 

 Q10. Overdue na daw po ako? Ano po ang pwede kong gawin?

> Karaniwan po binibigyan kayo ng “BPS request o Biophysical score.” Ito ay upang malaman ang  kalagayan ni baby sa loob ng tiyan n mommy at batayan upang pwede na mag-induce ang labor. Ibig sabihin po pwede na pahilabin ang tiyan para manganak na. Pero ang “ induction of labor” ay ginagawa lamang sa ospital.  

 Para sa iba pa pong katanungan, magsadya lamang  sa pinakamalapit na health center or lying-in clinic sa inyong lugar.

Maraming Salamat po!