Kaligtasan ni Baby

Kaligtasan ni Baby

Ang mga Madaling Maisagawang Gabay Para Matiyak ang Kaligtasan ni Baby

Ang iyong anak ay lumalaking bata. Kailangan niya ng tamang pangangalaga at patnubay upang makamit niya ang wastong kalusugan. Subalit may mga pagkakataong maaaring mangyari ang aksidenteng di inaasahan kahit anong gawing ingat. Ang mga ito ay kadalasang nauuwi sa trauma sa as pisikal o emosyunal o sa kamatayan. Ang masusing pag-iingat ay mahalaga. Ito ay madaling isakatuparan.

 • Huwag pabayaan si baby na mag-isa nang walang sumusubaybay
 • Patulugin si baby sa kanyang kuna para maiwasang mahulog sa kama
 • Patulugin si baby nang patihaya o patagilid. Huwag padapa.
 • Huwag hayaang maligo nang mag-isa hangga’t  wala pa siyang anim na taong gulang.
 • Huwag ihagis pataas sa ere o paikut-ikutin.
 • Itago sa lugar na hindi maabot ang mga posporo, kandila at mainit na tubig/sabaw, gayundin ang gaas, gamot sa insekto at iba pang kemikal, maliit at matutulis na bagay, mga supot sa plastic upang hindi mapaglaruan o isuot sa kanyang ulo at hindi makahinga, at mga kawad at saksakan ng kuryente.
 • Huwag mag-iwan ng timba o palanggana o bathtub na may tubig.
 • Huwag manigarilyo o ilayo si baby sa mga naninigarilyo at mauusok na lugar.
 • Isusi ang mga cabinet at drawer.
 • Lagyan ng harang ang magkabilang parte ng kama.
 • Huwag hayaang maglaro sa kalsada.
 • Huwag hayaang maiwan si baby nang mag-isa sa loob ng sasakyan.
 • Huwag hayaan si baby na malapit sa swimming pool, ilog o sapa nang walang sumusubaybay.