SafeBirth Lying-In Clinic Tatalon Branch

Ang SafeBirth lying-in clinic ay isang birthing facility na naglalayong mapabuti ang kalusugan at kaligtasan ng bawat ina at sanggol. Pinapanatili nitong malinis ang lugar at sanitized ang lahat ng kagamitan. May sapat na training ang mga midwife at doktor ayon sa patakaran ng ligtas na panganganak.

Magalang at matulungin ang mga staff. Mayroon ding referral system upang madaling mailipat ang pasyente sa ospital kung kailangan. Higit sa lahat, abot-kaya ang serbisyo sa safebirth!

De kalidad at abot kayang presyo ang handog ng SafeBirth. Kung kayo ay miyembro ng PhilHealth at may kumpletong hulog, wala na kayong kailangan bayaran kapag midwife ng SafeBirth ang magpapaanak sa inyo.

Kung nais n’yo ng Ob-Gyne doctor at painless delivery, P7,500 – P8,500 pa ang maari ninyong gastusin. Ito ay higit pa rin na mas mura kasya sa ospital at ibang lying-in clinic. Para sa walang PhilHealth, maaari pa rin kayong manganak sa SafeBirth. Tutulungan kayo ng SafeBirth mag-enroll sa PhilHealth para mabawasan ang iyong gastusin.

Abot-kaya ang konsultasyon sa SafeBirth. Para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth, ang bayad ay P25.00 lamang kada konsultasyon .

Ang regular price ng konsultasyon ay ang sumusunod:

 • Midwife – 150 php
 • Doktor (General Practitioner) – 250 php
 • Doktor (Family Medicine) – 300 php
 • Doktor (OBGyne) – 350 php
 • Doktor (Pediatrician) – 350 php

Mga Serbisyo:

 1. Maternity
  • Prenatal Consultation (Check up ng buntis)
  • Normal Delivery (Panganganak)
  • Vitamin Supplementation
  • Tetanus Toxoid Vaccination (Bakuna laban sa tetano)
  • Birth Certificate Registration
  • Postpartum Consultation kasama na ang Counselling sa Family Planning
 2. Pediatrics
  • Pediatrician Consultation (Check-up ng baby at bata)
  • Newborn Screening (basic, expanded)
  • Bakuna  (Hepa A, Hepa B, BCG, Measles, Chicken Pox, MMR, Pentavalent HIB, Pneumo, Typhoid)
  • Nebulization (Pag-nebulize sa may hika)
  • Ear Piercing (Pagbutas sa tenga/hikaw)
 3. Primary Care and Women’s Health
  • Medical Consultation (Konsulta sa doktor)
  • Obstetrics and Gynecology (Ob-Gyne)
  • Pap smear
  • Vaginal repair (episioraphy, perinioraphy)
  • Bakuna sa kababaihan (Cervical Cancer, Flu, Hepatitis)
 4. Diagnostics
  • BP Monitoring (Pagkuha ng blood pressure)
  • Rapid tests (blood sugar monitoring, cholesterol, uric acid, HbA1c)
  • Laboratory tests tulad ng CBC, FBS, blood typing
 5. Others
  • Cautery (Pagtanggal ng kulugo)
  • Circumcision (Tuli)
  • Incision and Drainage (Paggamot sa sugat at iba pang sakit sa balat)
  • Suturing / Removal of suture
Open Time: 
Check up: Mon – Sat: 9:00am – 6:00pm; Sun: 9:00 am – 3:00 pm; Para sa labor/delivery, ang SafeBirth ay handang magbukas ng ano mang oras o araw.
Highlights: 
Philhealth accredited
Laboratory
Share this: