Mom's corner

Ano ang tinatawag na ultrasound?

24 Jul 2017

So you’ve finally learned the great news that your little bundle of joy is on the way and you’ll be meeting him or her in more or less nine months. What happens next?

19 Jul 2017

CONGRATULATIONS! You’re finally pregnant! You want to stay in tip-top shape, eat right to ensure healthy pregnancy and have a happy healthy baby.

05 Jul 2017

(Essential Newborn Care: Protocol for New Life)

 

05 Jul 2017
  1. What are some of the minor ailments associated with pregnancy?
  • Morning sickness/heartburn/nausea
  • Constipation
  • Back ache
16 Oct 2016

Ang Mga Pangangailangan ni Baby sa Unang Linggo ng Pagsilang

13 Oct 2016

Alamin ang mga dapat mangyari sa bawat tsek-up at siguraduhing ito ay magagampanan ng iyong health service provider:

13 Oct 2016

Pakiramdaman ang iyong katawan at ipagbigay alam sa doktor, nars o midwife kung may may mapansin o maramdamang nakakabahala:

13 Oct 2016

Alamin ang iba’t-ibang modernong pamamaraan ng family planning para mapag-usapan ninyong mabuti ng iyong partner at makapili ng method na gagamitin para sa tamang pag-aagwat sa tulong ng isang trai

13 Oct 2016

Ang mga Madaling Maisagawang Gabay Para Matiyak ang Kaligtasan ni Baby

13 Oct 2016