Mom's corner

Makinig sa mga payong makakabuti sa iyo at sa iyong dinadalang anak:

13 Oct 2016

Huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa pagbubuntis. Alamin ang totoo at kumunsulta sa mga health service providers:

13 Oct 2016

Pagkapanganak hanggang 6 na buwan, ang tanging kailangan ni baby ay ang gatas ng ina. Hindi kailangang bigyan ng anumang pagkain kahit na tubig.

13 Oct 2016

WHY DO MOTHERS NEED TO BREASTFEED? - - UNICEF

13 Oct 2016